Český svaz ochránců přírody

Strážci Beskyd


Sdružujeme současné, ale i bývalé členy stráže přírody CHKO Beskydy - strážce, zpravodaje a čekatele, jakožto i zaměstnance AOPK – regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Činnosti ČSOP Strážci Beskyd


Praktická ochrana přírody, péče o Maloplošně zvláště chráněná území v rámci Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Sdružování strážců přírody, zpravodajů, čekatelů, bývalých členů stráže přírody a zaměstnanců Správy CHKO Beskydy.

Environmentální výchova, práce s veřejností, průvodcovské služby, prezentace strážní služby, výroba propagačních materiálů.

Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny České Republiky – regionálním pracovištěm Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

ČSOP Strážci Beskyd


Email:

csopstrazcibeskyd@gmail.com

Sídlo:

Pulčín 30, Francova Lhota, 75612

IČO:

07699425

ID datové schránky:

vbxittu

Doručovací adresa:

Jurkovičova 1549, Karviná, 73506

Číslo bankovního účtu:

2501579312 / 2010